Home » فرجام مستی by ریحانه کیانی‌فر
فرجام مستی ریحانه کیانی‌فر

فرجام مستی

ریحانه کیانی‌فر

Published 1384
ISBN :
Paperback
139 pages
Enter the sum

 About the Book 

فرجام مستی، قصه پرشور و پرپیچ و خم زندگی مردانی است، که هر کدام برای رسیدن به عشق راهی را انتخاب کرده اند، آنان که در قهقهه مستیشان به تجربیات مفید، اما تلخی می رسند. پسر و دختری که در کودکی در اثر تعصبات خانوادگی قرار ازدواجشان گذاشته می شود، و بایدMoreفرجام مستی، قصه پرشور و پرپیچ و خم زندگی مردانی است، که هر کدام برای رسیدن به عشق راهی را انتخاب کرده اند، آنان که در قهقهه مستیشان به تجربیات مفید، اما تلخی می رسند. پسر و دختری که در کودکی در اثر تعصبات خانوادگی قرار ازدواجشان گذاشته می شود، و باید با یکدیگر ازدواج کنند، پسر بزرگ شده در کشاکش جلب رضایت دختر می افتد و پس از ده سال متوجه می شود که....این داستان بازگویی حقیقت های تلخ و شیرین زندگی عاشقانه یک مرد است از قلم یک زن.